top of page

adaptic - architekci

ul. Trębacka 4;  lok.29

00-074 Warszawa

Polska

mail:  adaptic@adaptic-arch.com         Tel:  +48 22 692 75 50        Mob: +48 601 43 10 95        RODO :  daneosobowe@adaptic-arch.com 

NIP: 525-254-74-79   REGON: 146531840   KRS: 0000662541 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy

  • Facebook Social Ikona
  • Instagram
  • LinkedIn Ikona społeczna
bottom of page