top of page

​​Architektura, tak jak definiujemy ją w adaptic-architekci, to sztuka miejsca, przestrzeni i czasu.
Miejsce – zawsze jest wyzwaniem. Architektura adekwatna do miejsca, zgodna z nim i harmonijna.
Z szacunkiem wobec genius loci i nie obawiająca się go twórczo zmieniać. Nasze doświadczenie w międzynarodowej firmie o światowym zasięgu pozwala nam z pasją podejmować to wyzwanie.

Przestrzeń – jej jakość wyznacza klasę projektowania. Architektura funkcjonalnych form, nowoczesna i dobrze poukładana. Czytelna i wygodna, ale także piękna. Nasze umiejętności, rozwinięte we współpracy z globalną firmą o 70 - letniej tradycji, pozwalają nam fachowo kształtować przestrzeń.        

Czas – z którym architektura od zawsze prowadzi dialog. Wsłuchana w potrzeby swej epoki i próbująca ją wyprzedzać. Reagująca na zmieniające się aspiracje użytkowników. Kompetencje sprawdzone na trudnym rynku europejskim pozwalają nam podążać za współczesnymi trendami.        

Grzegorz Kołodziej – przez siedem lat generalny projektant RKW w Polsce – od stycznia 2013 kieruje własną pracownią architektoniczną: adaptic-architekci złożoną z zespołu ukształtowanego w tej pracowni. 
Przez siedem lat pracy w Rhode Kellerman Wawrowsky w Polsce mieliśmy szansę zaprojektowania i poprowadzenia szeregu znaczących inwestycji na terenie Polski, w tej liczbie m.in. centrów  handlowych, hoteli, obiektów użyteczności publicznej, zespołów biurowych i apartamentowych, osiedli mieszkaniowych, założeń urbanistycznych. Wysokie wymagania stawiane marce RKW przez inwestorów zaowocowały wieloma nowatorskimi rozwiązaniami – także w skali europejskiej. Doświadczenie pracy przy trudnych zadaniach z dziedziny modernizacji i adaptacji pozwala nam zachować  kreatywność i swobodę projektowania nawet przy radykalnych ograniczeniach technologicznych i konserwatorskich.  Na potrzeby RKW zbudowaliśmy doskonale współpracujący zespół złożony z architektów o różnym stażu  i doświadczeniu, ale równie wysokich umiejętnościach  zawodowych – dziś ten zespół jest najcenniejszym kapitałem naszej firmy. Inwestorzy współpracujący dotychczas z RKW Polska powierzyli nam (wobec reorganizacji europejskiej struktury firmy) dalsze prowadzenie swoich realizacji, jednak równocześnie rozpoczynamy nowe projekty – już jako  adaptic-architekci.           

Zapraszamy do korzystania z umiejętności i doświadczenia naszego zespołu.  

​Grzegorz Kołodziej

bottom of page